Trajectbemiddeling

Wat is trajectbemiddeling?

Trajectbemiddeling betekent dat mensen in een geschil op zoek gaan naar wat voor hen de beste manier is om tot een oplossing te komen. Concreet betekent dit dat een trajectbemiddelaar hen zal uitleggen wat in hun specifieke situatie de mogelijke manieren zijn om met dit geschil om te gaan. Hij helpt hen onderhandelen zodat zij zelf tot een akkoord komen over welk traject ze zullen volgen (bv. bemiddeling, minnelijke schikking, procesvoering,…).


Welke trajecten zijn er?

Er zijn verschillende wegen om een conflict op te lossen. Je hebt de juridische procedure waarbij het conflict voorgelegd wordt aan de rechtbank. Een rechter zal dan uiteindelijk een beslissing nemen via een vonnis.

Daarnaast is het ook mogelijk voor betrokkenen om zelf een oplossing uit te werken waarin iedereen zich kan vinden. De verschillende mogelijkheden zijn:

 • Onderhandelen

 • Bemiddeling: zelf een oplossing zoeken, samen met een familiaal bemiddelaar

 • Collaboratieve onderhandeling: snelle, specifiek gestructureerde en vertrouwelijke methode van conflict oplossen in verschillende stappen

 • Onderhandeling via advocaten

 • Kamer Minnelijke Schikking: bijzondere kamer van de familierechtbank waar de partijen onderling een overeenkomst kunnen maken onder begeleiding van een schikkingsrechter


Wat komt aan bod tijdens een trajectbemiddeling?

Tijdens het gesprek met de trajectbemiddelaar komen onder andere volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is jullie situatie op dit moment?

 • Waarover hebben jullie meningsverschillen?

 • Welke oplossingstrajecten bestaan er voor jullie meningsverschillen?

 • Wat zijn mogelijke voordelen en nadelen van elke oplossingsweg?

 • Wat is de mogelijke invloed van de trajectkeuze op jullie relatie?


De trajectbemiddelaar werkt volgens volgende principes

 • Een bemiddelaar helpt jullie doeltreffend te onderhandelen. Door gespreksregels te bewaken, standpunten ter discussie te stellen en zorgzaam te zijn voor wat jullie beiden belangrijk vinden.

 • Een bemiddelaar helpt jullie gelijkwaardig te onderhandelen. Door voor jullie beiden even goed te werken, evenwicht tussen jullie te installeren en geen eenzijdige machtsuitoefening toe te laten.

 • Een bemiddelaar geeft informatie en geeft geen advies. Een bemiddelaar vertaalt algemene of juridische informatie naar jullie situatie en zorgt ervoor dat alle informatie voor jullie beiden duidelijk is.