Codex Deontologie

Deontologische code*

Een advocaat moet een aantal beroepsregels respecteren die hem de geschikte adviseur, bemiddelaar, onderhandelaar en verdediger maken. Hij is onderworpen aan strenge deontologische regels die zijn verzameld in de Codex Deontologie.

Enkele van deze regels zijn o.a. de volgende:

  • Beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is een van de basiswaarden van het beroep van advocaat. De informatie die een cliënt aan een advocaat toevertrouwt, mag hij niet openbaar maken, tenzij dat net noodzakelijk is om de belangen van die cliënt te verdedigen.

  • Onafhankelijkheid en partijdigheid. Een advocaat werkt onafhankelijk van de overheid, de rechter of de cliënt. Hij mag geen partijen met tegengestelde belangen verdedigen in dezelfde zaak. Hij heeft geen enkel persoonlijk belang en is loyaal tegenover zijn cliënt.

  • Permanente vorming: Elke advocaat moet zich bijscholen. De OVB, de Orde van Vlaamse Balies, ziet toe op de kwaliteit van die opleidingen en elke balie controleert of de advocaten hun verplichting naleven.

  • Respect voor het beroep: Aan elke balie staat een stafhouder aan het hoofd van de Orde van Advocaten. Hij ziet erop toe dat advocaten de waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid van hun beroep respecteren.

Meer informatie en de link naar de Codex Deontologie vindt u op advocaat.be onder beroepsregels van de advocaat.

*Bron: advocaat/. punt be