Procedure

Toeleiding

De rechter heeft jullie voorgesteld om nog voor de eerste zitting op de rechtbank een afspraak met een trajectbemiddelaar te plannen.

Hoe verloopt zo'n gesprek?

 1. Jullie beslissen om een afspraak met een trajectbemiddelaar te maken

Dit gesprek zal online plaatsvinden. Voor een afspraak mailen jullie beiden naar permanentie@trajectbemiddelingleuven.be. De trajectbemiddelaar stuurt vervolgens een link met datum en uur waarop het videogesprek zal gehouden worden.

 1. Jullie willen (of één van jullie wil) bedenktijd om hierover na te denken

 • De rechter geeft jullie alvast een datum voor een nieuwe zitting, één maand na de inleidende zitting.

 • Jullie laten binnen de 5 werkdagen na de inleidende zitting aan elkaar weten of je al dan niet kiest voor een afspraak met een trajectbemiddelaar.

 • Jullie laten eveneens binnen de 5 werkdagen aan de trajectbemiddelaar weten of je kiest voor een afspraak voor trajectbemiddeling. Dit kan via mail op permanentie@trajectbemiddelingleuven.be.

 • Jullie gesprek met de trajectbemiddelaar gaat door.

 • Op de nieuwe zitting kunnen jullie de rechter meedelen voor welk oplossingstraject jullie uiteindelijk zullen kiezen.

 1. Jullie beslissen tijdens de inleidende zitting (of één van jullie beslist) onmiddellijk om geen afspraak met een trajectbemiddelaar te maken. In dit geval loopt de procedure voor de rechtbank gewoon verder.

Het gesprek met de trajectbemiddelaar

 1. Praktisch

De afspraak gaat online door. De vergadering duurt ongeveer 30 minuten en is kosteloos.

Beide ouders zijn aanwezig zonder de kinderen of andere personen in dezelfde ruimte.

Jullie advocaten kunnen aanwezig zijn indien jullie daarvoor kiezen, wel op voorwaarde dat de advocaat van elke ouder aanwezig is.

 1. Goed om weten

 • Niet kiezen voor een kennismaking met bemiddeling heeft geen negatieve gevolgen op het verdere verloop van de gerechtelijke procedure.

 • De trajectbemiddelaar geeft geen inhoudelijke informatie aan de rechter door. Alles wat gezegd wordt tijdens de vergadering is strikt vertrouwelijk.

 • Indien jullie na de kennismaking kiezen voor bemiddeling, kunnen jullie zelf een bemiddelaar kiezen of vragen aan de rechter om een bemiddelaar voor te stellen.

 1. Na het gesprek met de trajectbemiddelaar

 • Jullie ontvangen een aanwezigheidsattest. Dit attest vermeldt enkel dat jullie hebben deelgenomen aan de trajectbemiddeling. Dit attest wordt door de trajectbemiddelaar ook rechtstreeks aan de rechter bezorgd.

 • Op de zitting delen jullie aan de rechter mee of jullie de procedure gewoon verder zetten of gekozen hebben voor een ander traject.