Kamer Minnelijke Schikking

Kamer Minnelijke Schikking

De Kamer Minnelijke Schikking (KMS) is een bijzondere kamer van de Familierechtbank naast de andere kamers, waar de vertrouwelijkheid, de neutraliteit en de specialisatie via de verplichte opleiding van de rechter gewaarborgd wordt.

De partijen kunnen rechtstreeks een geding opstarten bij de Kamer Minnelijke Schikking maar kunnen ook kiezen om meteen naar de Familiekamer te gaan. Deze Familiekamer kan de zaak op haar beurt dan doorverwijzen naar de Kamer Minnelijke Schikking.

In deze Kamer van Minnelijke Schikking kunnen de partijen onderhandelen in één of enkele sessies en onderling een overeenkomst maken onder begeleiding van een KMS-rechter. Deze rechter heeft hiervoor een verplichte bijzondere opleiding gevolgd. Die opleiding is niet verplicht voor een rechter in de Familiekamer.

De behandeling van het conflict in de Kamer Minnelijke Schikking van de Familierechtbank is vertrouwelijk. De rechter zal zelf geen beslissing nemen. Deze ligt immers in handen van de partijen zelf. De advocaten mogen aanwezig zijn, maar enkel om bijstand te geven en niet om te pleiten.

Als een akkoord bereikt wordt zal een voorlopige, gedeeltelijke of definitieve overeenkomst opgesteld worden via een akkoordvonnis of proces-verbaal van minnelijke schikking. Dit laatste is steeds het geval indien één of meerdere partijen ervoor kiezen om rechtstreeks naar de Kamer van Minnelijke Schikking te gaan zonder dat er een procedure werd gestart voor de Familiekamer.

Een proces-verbaal van minnelijke schikking wordt niet meegedeeld aan het Openbaar Ministerie, een akkoordvonnis wel.

Wanneer geen gedeeltelijke of volledige overeenstemming bereikt wordt, wordt de zaak terugverwezen naar de Familiekamer voor de beoordeling van de (resterende) geschilpunten door een andere familierechter die een vonnis zal uitspreken.