Contact

Hoe een trajectbemiddelaar contacteren?


 1. Jullie hebben een oproepingsbrief ontvangen

Jullie hebben beiden een oproepingsbrief ontvangen van de griffie om te verschijnen op de zitting. In deze brief staat ook het rolnummer van jullie dossier. Dit rolnummer is uniek en is jullie kenmerk in alle communicatie met de rechtbank, ook voor de trajectbemiddelaar die het attest, van het gesprek met jullie, aan de familierechtbank bezorgt.

Hoe contacteer je de trajectbemiddelaar voor het gesprek?

Jullie sturen beiden een mail naar permanentie@trajectbemiddelingleuven.be met:

 • In het onderwerp van de mail: Trajectbemiddeling + Rolnummer + eventueel eigen initialen

 • Naam en Voornaam

 • Telefoonnummer

 • Mailadres

Wanneer uw mail is ontvangen krijgt u een bevestiging van ontvangst met de melding dat uw trajectbemiddelaar dezelfde dag nog, of uiterlijk de dag na ontvangst, jullie beiden persoonlijk zal contacteren om het gesprek te organiseren. Dit gesprek is een online videogesprek.

1.bis. U heeft de oproepingsbrief ontvangen maar het ontbreekt u aan PC, tablet of GSM om via mail te reageren naar de permanentie van trajectbemiddelingleuven. In deze, en alleen in deze situatie, kan u de griffie van de familierechtbank telefonisch contacteren op het nummer 016 21 40 69 met melding van uw verwijzing naar trajectbemiddeling en uw onmogelijkheid om te reageren via mail. Ook vermeld u dan het rolnummer, uw naam en voornaam en uw telefoonnummer. De griffie zal dan, voor u, uw gegevens bezorgen aan de permanentie van trajectbemiddelingleuven. De trajectbemiddelaar zal u dan contacteren voor verder gevolg aan uw aanvraag. Nogmaals, deze procedure heeft een uitzonderlijk karakter.


 1. Wanneer scheiden een optie is

U overweegt te scheiden of jullie hebben besloten te scheiden en zoeken naar antwoorden op jullie vragen.

 • Kunnen we scheiden met onderlinge toestemming (EOT) of zijn we dermate ontwricht (EOO) dat samen spreken geen optie meer is?

 • Wat is het traject dat ons fit? Gaan we samen met een erkend bemiddelaar de echtscheidingsovereenkomst opmaken, of zoeken we hiervoor elk een advocaat die samen met ons, in een collaboratieve onderhandeling, de overeenkomst opmaken? Of leggen we ons geschil in handen van de Kamer Minnelijke Schikking van de Rechtbank?

Feit is dat scheiden een complex en, door zijn context, emotioneel beladen gegeven is omdat er over heel wat gebieden afspraken moeten gemaakt worden, zowel vermogensrechtelijk als familierechtelijk. De aanwezige emoties staan veelal in de weg en zijn niet steeds de meest aangewezen raadsheren in dit proces

Een trajectbegeleider kan jullie daarbij helpen door samen met jullie de verschillende mogelijkheden te doorlopen. Dit moet jullie toelaten, met "kennis van zaken", de voor jullie meest gepaste keuze te maken betreffende het traject van jullie scheiding.

Hoe een trajectbegeleider contacteren in deze context?

U stuurt een mail naar een trajectbegeleider die u kan terugvinden op trajectbemiddelaars met:

 • In het onderwerp van de mail: Trajectbegeleiding + Naam

 • Naam en voornaam

 • Telefoonnummer

 • Mailadres

 • Korte toelichting van uw/jullie situatie

Uw trajectbegeleider zal u dan contacteren voor verder gevolg aan uw vraag.


Niet tevreden?

Niet tevreden over de trajectbemiddeling?
Stuur een mailtje naar:
klacht@trajectbemiddelingleuven.be