Collaboratieve Advocaat

Wie is collaboratief advocaat?

De collaboratieve advocaat moet voldoen aan enkele voorwaarden:

  • een bijzondere opleiding volgen

  • de vereiste erkenning verkrijgen

  • het charter voor collaboratieve advocaten ondertekenen

  • zich blijvend bijscholen

De collaboratieve advocaat treedt exclusief op binnen de perken van zijn mandaat. Dat mandaat is beperkt tot het bijstaan en raadgeven tijdens de collaboratieve onderhandeling met het oog op het bereiken van een onderhandeld akkoord.

Als één van de partijen zich terugtrekt uit de collaboratieve onderhandeling of als de collaboratieve onderhandeling eindigt, met of zonder akkoord, moet de collaboratieve advocaat zijn tussenkomst beëindigen. Hij mag dan niet meer optreden in een gerechtelijke procedure die te maken heeft met het voorwerp van de collaboratieve onderhandelingen. Hetzelfde geldt voor elke advocaat van zijn advocatenkantoor.