Trajectbemiddeling Leuven

Scheiden met kennis van zaken!

Overweegt u een scheiding of de procedure werd reeds gestart en u heeft een oproepingsbrief ontvangen van de griffie om te verschijnen op de zitting van de familierechtbank? In beide gevallen, en alle stadia tussenin, is het belangrijk om goed en correct geïnformeerd te zijn. Om u, om jullie, daarin te begeleiden werd trajectbemiddeling geïnstalleerd. Trajectbemiddeling is een initiatief van het Forum Bemiddeling Leuven samen met de Balie en de Familierechtbank van Leuven.  En, het is gratis, wat graag meegenomen is. Toch?


Jullie hebben een oproepingsbrief ontvangen van de griffie om te verschijnen op de zitting?  Op die zitting zullen jullie gehoord worden in verband met het verzoekschrift tot echtscheiding dat door jullie, of jullie advocaten, werd neergelegd op de Familierechtbank. Deze zitting is een inleidingszitting en enkel de dringende aspecten van de zaak zullen behandeld of voorlopig geregeld kunnen worden.

Vooraleer de rechtbank uw zaak gaat behandelen dienen jullie eerst een gesprek te hebben met een trajectbemiddelaar. Deze trajectbemiddelaar zal samen met u de verschillende wijzen overlopen waarop u uw familiaal geschil kan oplossen. De inhoud van deze begeleiding is strikt vertrouwelijk: de trajectbemiddelaar maakt geen verslag voor de familierechter en geeft aan derden geen uitleg over de begeleiding.

Dit gesprek is kosteloos.

Hoe verder?

Tot 01 februari 2024

Jullie mailen "beiden" naar de permanentie van trajectbemiddeling Leuven, met vermelding van jullie contactgegevens zoals mailadres, telefoonnummer en "rolnummer". Hoe de permanentie contacteren vindt u onder Contact op deze site. Na overleg met jullie stuurt de trajectbemiddelaar u dan een link met datum en uur waarop een online gesprek zal plaatsvinden. Na het gesprek, dat ongeveer 30 minuten zal duren, bezorgt de bemiddelaar een attest van trajectbemiddeling aan de familierechtbank. Een attest dat ook aan jullie wordt bezorgd.

Vanaf 01 februari 2024

Er worden jullie twee mogelijkheden aangeboden

De stekker uit de relatie trekken is best ingrijpend, zowel emotioneel, als financieel, als familiaal, zeker wanneer het gaat om een gezin met kinderen. 

Wanneer jullie besloten hebben om te scheiden komen de vragen: hoe? Hoe willen jullie het aanpakken en met wie? Wat past het best bij jullie? Feit is dat jullie een einde willen maken aan jullie relatie en gemeenschappelijke zaken moet herbekeken of verdeeld worden. Met kinderen blijft ook na dat einde de relatie als ouder bestaan, als moeder en vader, als partners in de verantwoordelijkheid en zorg voor jullie kinderen.

Scheiden doe je niet alleen met twee. Scheiden is een complex gegeven omdat er over heel wat gebieden afspraken moeten gemaakt worden, zowel vermogensrechtelijk als familierechtelijk. Een trajectbemiddelaar kan begeleiden in de keuze welke oplossingsweg voor jullie het beste lijkt.

Hoe verder dan?

Door contact op te nemen met één van de trajectbemiddelaars, die u onder contact vindt op deze website. 

Informatie over trajectbemiddeling, over bemiddeling, over collaboratieve onderhandeling en over de Kamer Minnelijke Schikking  vindt u op deze website met directe toegangspoorten hieronder.

Trajectbemiddeling

Een traject is een weg naar een van de mogelijke oplossingen van een geschil: een overeenkomst of een vonnis. Als jullie in een geschil kiezen voor een overeenkomst, dan kunnen jullie die onderhandeling laten begeleiden door professionelen: een erkend bemiddelaar, een notaris, een advocaat of een rechter in de Kamer Minnelijke Schikking. Als jullie kiezen voor een vonnis, zal een onafhankelijke rechter de beslissing nemen.

Lees meer...

Bemiddeling

Bemiddeling is een vertrouwelijke en vrijwillige methode waarbij de bemiddelaar de partijen helpt samen constructieve oplossingen te vinden. 

Bemiddeling sluit de samenwerking met advocaten, notarissen, psychologen, fiscalisten en andere experten niet uit.

Lees meer...

Collaboratieve Onderhandeling

Een collaboratieve onderhandeling heeft als doel om een geschil op te lossen door onderhandelen, om zo te komen tot een minnelijk akkoord.

Elke partij wordt bijgestaan door een collaboratieve advocaat, die daar speciaal voor is opgeleid.

Lees meer...


Kamer Minnelijke Schikking

De Kamer Minnelijke Schikking is een bijzondere kamer van de Familierechtbank waar
de vertrouwelijkheid, de neutraliteit en de specialisatie via de verplichte opleiding van de rechter wordt
gewaarborgd.


Lees meer...